ریاست دانشگاه

آقای دکتر مسعود ناصری پور
رشته تحصیلیمتخصص و جراح چشم
پست سازمانیریاست
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۹/۷

[ برگشت به فهرست افراد ]