دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

خبر 1

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

اسلایدر

..

ادامه...
دكتر سيدجواد حاجي ميراسماعيل
رئیس دانشگاه
حجت الاسلام و المسلمین دکترعیسوی
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
دكتر مسعود ناصري پور
رئیس دانشکده پزشکی
دکتر حسین مبارکی
معاون توسعه مدیریت و منابع
دكتر كامران سلطاني عربشاهي
معاون آموزشی
دكتر احمد جنيدي جعفري
معاون بهداشتی
دكتر سيدعلي جوادموسوي
معاون تحقیقات و فناوری
دكتر رضا پايدار
معاون درمان
دكتر مهران ولائي
معاون غذا و دارو
دكتر فربد عبادي آذر
معاون دانشجویی و فرهنگی
دكتر محمدصادق قاسمي
معاون بین الملل 
آقای  فریدون محمودی
مشاور و مدیر دفتر رئیس دانشگاه
      
پست الکترونیک حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران

dean_office@iums.ac.ir

 
AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE