دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

خبر 1

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

اسلایدر

..

ادامه...
دکتر مسعود ناصری پور
سرپرست دانشگاه
حجت الاسلام و المسلمین دکترعیسوی
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
دکتر علی محمد اصغری
سرپرست دانشکده پزشکی
دکتر حسین مبارکی
معاون توسعه مدیریت و منابع
دكتر سید كامران سلطاني عربشاهي
معاون آموزشی
دكتر فربد عبادي آذر
معاون بهداشتی
دكتر سيدعلي جوادموسوي معاون اجتماعی 
دکتر سیدکاظم ملکوتی 
معاون تحقیقات و فناوری
دکتر نادر توکلی 
سرپرست معاونت درمان
دكتر مهران ولائي
معاون غذا و دارو
دکتر یوسف شفائی خانقاه
معاون دانشجویی و فرهنگی
دكتر محمدصادق قاسمي
معاون بین الملل 
آقای  فریدون محمودی
مشاور و مدیر دفتر رئیس دانشگاه
      
پست الکترونیک حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران

dean_office@iums.ac.ir